Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Varme arbeider


Varme arbeider kurs:


Forsikringsselskapene stiller strenge krav ved utførelse av varme arbeider. Minso er en av de store leverandørene av sertifiseringskurs i varme arbeider.

Med varme arbeider forstås byggeinstallasjon-, monterings-, demonterings-, reparasjons- og vedlikehodsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære,- eller slipeutstyr.

Forsikringsselskapene krever at alle som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass skal inneha sertifikat for utførelse av varme arbeider.

Sertifiseringskurset går over 7 timer og inneholder praktiske slokkeøvelser. Kursdeltaker får etter bestått eksamen et kompetansebevis fra Norsk Brannvernforening som er gyldig i 5 år. Fornying av sertifikatet gjøres ved gjennomføring av nytt heldagskurs før utløpsdato.

Kurs arrangeres på forespørsel, og arrangeres for øvrig jevnlig i løpet av året.
Neste kursdato er ikke bestemt.

Ta kontaktfor informasjon.
Vidar Wold: vidar@minso.no