Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Treningskurs redningsstab


Treningskurs for ledere i industrivernet:


Kurset bygger på kjente ledelsesprinsipper fra grunnleggende lederutdanning for innsatstyrker i DSB og i Forsvaret. Programmet et utviklet av Minso på bakgrunn av lederutdanning og over 40 års erfaring fra lederfunksjoner i DSB og i Forsvaret.