Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Røykdykkerutdaning

Røykdykkerutdanning modul 1 og 2.


Opplæringen bygger på NSO sitt faghefte og røykdykkerveiledningen.

Kurset gjennomføres ved våre godkjente lokaler ift. sikkerhet og utslipp osv.
Ta kontakt for nærmere info om innhold og oppstart.

I forkant av kurset vil kursdeltagerne få tilsendt heftet «røykdykking».

Heftet er Modul 1 i opplæringen og skal være selvstudie før kurset ( Modul 2 ) starter .
Modul 3 må kun gjennomføres om røykdykkerne ønsker NSO sitt RD sertifikat .

Dette er ikke påkrevd for å ha godkjent røykdykkerutdanning ( be om info ).
Obligatorisk deler er Modul 1 som er en teoretisk del og modul 2 som er den praktiske delen .

 
Utdanningsprogrammet er gjengitt i NSO faghefte nr.12.