Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Posom-Psykososial omsorg


POSOM-psykososial omsorg:
Hendelser, ulykker, kriser eller katastrofer. Inngår tiltak ved slike avvik i virksomhetens beredskapsplaner? Ansatte, etterlatte, pårørende. Hva med informasjonsflyten vs. media, berørte, kunder, leverandører?

Hva skal virksomheten gjøre for å begrense de psykososiale konsekvensene etter en alvorlig hendelse.

Planer for informasjon mot media, pårørende, ansatte osv. må være på plass.
Minso har i samarbeid med Setssaas Medisinske Senter AS utviklet et unikt kurs og øvingskonsept hvor deltagerne praktisk for øvet og lært posom-tiltak og pressehåndtering. Deltagerne skal gjennom meget realistiske praktiske øvelser.


Uttalelser fra tidligere deltagere:

”Dette har vært et kurs som alle i en bedrift ville hatt bruk for, både som kollega og privatperson…”

” Meget godt opplagt, lærerikt, tankevekker …flotte rollespill ….”

” Ypperlig kurs med gode eksempler…….”

” Gjennomgående godt kurs, mye tankevekkende stoff…”

” Meget nyttig, har satt i gang en prosess for videreutvikling av eksisterende planer”


Fordragsholdere og tilretteleggere er:

 Dr. Michael Setsaas, spesialist i psykiatri
  Meget dyktige og trente markører
  Profesjonelt apparat fra media / TV
  Ola Brønner