Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Redningsstab

Kurs og øvelse for redningsstab:


Forsterket industrivern skal ihht NSO`s retningslinjer og bestemmelser etablere og øve redningsstab.
 
Minso kan bistå i dette arbeidet ved å gjennomføre opplæring og øvelse for disse.
Ta kontakt for nærmere informasjon om innhold og pris.
Kurset gjennomføres bedriftsinternt og tid for gjennomføring avtales med kunde.

For påmelding: vidar@minso.no eller telefon: 73 82 12 00