Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Grunnleggende brannvern


Kurs i grunnleggende brannvern:


Alle våre kurs tilrettelegges i utgangspunktet etter ønsker og behov fra bestiller.

Minso vil gi råd og veiledning til hvilket innhold og målnivå opplæringen bør ha. Spesielle forhold ved virksomheten som risiko, type brannbelastning, begrensninger og muligheter er momenter som er viktig når læringen skal ta til. Hva deltagerne kan om brannvern og skadeforebygging fra før blir også tatt hensyn til.


Innhold og mål for et standard kurs kan være som følger:

Mål: Etter endt kurs skal deltagerne kunne:

Gjengi forhold som kan føre til brann.
Forebygge brann hjemme og på arbeidsplassen.
Utføre egenkontroll av brannverntiltak hjemme og på arbeidsplassen.
Velge riktig slokkemiddel og slokke en mindre brann.


Innhold:

Praktiske øvelser med ulike typer håndslukkemidler.
Brann- og slokketeori.
Brannrisiko ved egen virksomhet.
Brannkilder hjemme og på arbeidsplassen.
Hva sier lovverket?
Hvordan skal vi forholde oss ved en brannalarm - eller en brann?
Typer slokkemidler og når disse skal benyttes.

I kurset inngår praktisk øvelse i å slokke brann. Det benyttes da primært de slokkemidler som er aktuell for for deltakerne. I tillegg blir andre slokkemidler demonstrert og eventuelt prøvd hvis dette ønskes.
Minso har spesielt tilrettelagt øvingsutstyr, slokketilhenger, slik at praktisk slokketrening kan utføres de fleste steder. Vi fyrer med forbrenningsalkohol som ikke avgir røyk og slokkepulver samles inne i slokketilhengeren.
Vi fyrer med gass og forbrenningsalkohol/biobrennsel. Dette fører til at øvelsene er så godt som fri for forurensning.


Normalt tidsforbruk: 1,5 - 2 timer
Kurset egner seg for alle - bedrifter, organisasjoner og privatpersoner.