Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Våre referanser:

Vi har levert et bredt utvalg av tjenester til mange bedrifter og organisasjoner.
Her er et lite utvalg av våre kunder:


Adresseavisen

NTNU

Bredero Shaw

Sintef

Ringnes

Marine Harvest

Rockwool

Oras

Norsk Kylling

Rosenborg Eiendom

Mantena AS

Basale Eiendom AS

Koteng Eiendom

St.Olavs Hospital

Sparebank1 Midt-Norge

IKEA

Trondheim Kommune

Tine Midt-Norge

Trøndelag Teater

Norske Skogindustrier

Høgskolen i Sør-Trøndelag

KLP Eiendom

Studentsamskipnaden

Washington Mills

Nidar AS

Södra Cell Folla

Fellskjøpet Trondheim

Autronica

Securitas AS

Asko Kjeldsberg

Elkem Thamshavn

Reinertsen AS

Thermotite AS

COOP

Vintervoll

Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

Siemens

HENT