Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Om oss:


Historikk


Vi i Minso har i en årrekke drevet med undervisning innen emnene:

Beredskap
HMS
Skadeforebygging
Sikkerhet


Vi har mangeårig erfaring fra beredskapsarbeid undervisning, opplæring og øving.
Vi har operativ praksis i det vi driver med samt relevant utdanning på høyskolenivå.

Operativ praksis har vi tilegnet oss gjennom tidligere arbeisplasser i Forsvaret, Sivilt beredskap, sykehus/sykehjem, ambulansetjeneste, sikkerhetsbransjen samt gjennom samarbeid med partnere.
Brann og redningsøvelser~brannUndervisning~Førstehjelp~

Vår utdanning er fra Høgskolen i Akershus, Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Idrettshøgskolen, Norges Brannskole, Norsk Luftambulanse, Forsvaret, Sivilt beredskap, sykepleierhøyskole og Næringsakademiet.

Gjennom samarbeide med andre, blant annet profesjonelle innsatseneheter, har vi få begrensninger i forhold til innhold og omfang i vårt tjenestetilbud. Du kan lese mer om våre samarbeidspartnere hvis du klikker på "partnere"

Vi kan levere et omfattende tjenestetilbud innen beredskap, HMS, skadeforebygging og arbeidsmiljø.
Vi garanterer for et faglig og meget godt pedagogisk opplegg.

VÆR KRITISK VED VALG AV LEVERANDØR NÅR DET GJELDER HMS OG BEREDSKAP
DET KAN VÆRE LIVSVIKTIG.

Oversikt over ansatte med kontaktinformasjon.
Ta gjerne kontakt med en av oss direkte på telefon eller e-post dersom du har spørsmål..Ola C. Brønner


Stilling: Daglig leder/Fagansvarlig
Telefon: 73 82 12 02
Mobil: 951 31 292
E-post: ola@minso.no

Bakgrunn:
Forsvaret Pedagogikk - HiAK Anatomi/Fysiologi/Biokjemi/Mikrobiologi - HiST Ambulanseutdanning - NLA Akuttmedisin - NLA Krisehåndtering
Tidligere seksjons-/undervisningsleder SF Ambulansepersonell i Trondheim.
Tidligere fast kursleder for- og utvikler av "Kurs for medisinsk fagpersonell" Sivilt beredskap.
Har arbeidet som kursleder for NLA-undervisning.Vidar Wold


Stilling: Faglig leder brann/redning
Telefon: 73 82 12 03
Mobil: 917 07 440
E-post: vidar@minso.no

Bakgrunn:
Forsvaret, Pedagogikk - HiAK, Administrasjon og ledelse - HiNT, Farlig Gods -BTK, Oljevern - SFT, Sanitet / Redning - NLA, Norges Brannskole: - Røykdykking - Skadestedsledelse - Skogbrann - Grunnopplæring Tidligere seksjons-/undervisningsleder SF.
Tidligere fast kursleder på "Samvirke på skadested" for profesjonelle innsatsetater.

Jan Helge Johansen


Stilling: HMS-rådgiver / instruktør
Telefon: 73821204
Mobil: 934 63 212
E-post: janhelge@minso.no

Bakgrunn:
Konsulent ved SINTEF samfunnskontakt og media. Tidligere brannverninstruktør hos Brannvernlederen as og Ramox brannvern. Har jobbet som undervisningsleder ved Sivilforsvarets beredskaps og kompetansesenter i 5 år.
 

Jan Robert Gundersen


Stilling: Brannvernkonsulent
Telefon: 73 82 12 05
Mobil:
E-post: janrobert@minso.no

Bakgrunn:
Jobbet som brannkonstabel de siste 4 årene i flere forskjellige brannvesen. Har jobbet som feier og har gått tilsyn i boliger og særskilte brannobjekt. Utdanning fra Norges brannskole i tillegg til redningsdykkerutdanning fra Høyskolen i Bergen. Instruktør innen kampsport.