Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Brannvernlederkurs

For brannvernledere, etasjeansvarlige osv:Innhold og varighet tilrettelegges i stor grad etter type virksomhet, deltagerforutsetninger osv.

Hovedmål:

Deltagerne skal etter endt kurs kunne:

Utvikle holdninger, ferdigheter og kunnskaper innen brann- og skadeforebyggende tiltak.
Inngå i virksomhetens HMS-organisasjonson og fungere som brannvernleder, brannansvarlig,
  etasjeansvarlig eller tilsvarende.

Innhold:

Lov- og forskrift
Offentlig myndighet, tilsyn
Brannvernlederens arbeid og ansvar
Brannvesenets organisasjon og muligheter
Brannteori
Brannrisiko i driftsfasen
Varme arbeider
Organisatoriske og tekniske brannverntiltak
Restverdiredning
Øvelser og opplæring
Eventuell praktiske slokkeøvelser

Undervisningen tilrettelegges i størst mulig grad i forhold til blant annet hvilken type virksomhet deltagerne kommer fra, læreforutsetninger, deltagerens funksjon i HMS-organisasjonen.
Varighet på kurset er 8 timer.

Kontakt Vidar Wold, vidar@minso.no