Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Brannsikkerhet i bolig


Brannsikkerhet i egen bolig og borettslag:


Det er behov for å øke kompetansen innen brannvern i hjemmet og Minso kan levere grunnkurs tilpasset denne grupperingen.

Vi hjelper boretslag med evakueringsplaner og testing av rømningsveier. Kunnskap ferdigheter og holdinger er forutsetninger for å unngå brann i egen bolig. Skulle brann oppstå anbefales det å kjenne til bruken av slukkemidler. Dette sammen med riktig montering av røykvarslere reduserer faren for skade på mennesker og bolig.
Last ned PDF info her: