Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Branndokumentasjon


Minso kan hjelpe virksomheten med branndokumentasjon og generelt brannforebyggende arbeid:


Hva sier loven, vurdering av eksisterende tiltak. Forslag til andre, forbedrede eller nye brannforebyggende tiltak. Hjelp til å igangsette og effektuere.

Minso gjennomfører befaring og vurdering i samarbeid med virksomheten. Det utarbeidesen omfattende rapport med konkrete forslag etter befaringen.

Noen referanser: KLP-eiendom (tidl. Trondheim Næringsbygg), Coop Midt-Norge, Tine.