Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Internkontroll


Bistand til internkontroll:


Internkontroll må utarbeides og iverksettes av bedrifte selv. Minso bistår som konsulent og veileder ved behov. Minso bidrar med veiledning og støtte under innføring eller revisjon av internkontroll.

Vår hjelp baserer seg på at bedriften på en enkel, men optimal formålstjenlig måte iverksetter arbeidet med IK / HMS.

Minso kan igangsette, lede, veilede arbeidet. I tillegg stiller vi med nødvendig grunnleggende materiale som skjema for avvikskartlegging, avviksblokk osv.

HUSK AT: Internkontroll er det du gjør av tiltak- ikke hva du har av ringpermer.
HUSK AT: Alle i bedriften skal medvirke
HUSK AT: Arbeid med Ik, HMS, kvalitet og beredskap lønner seg.