Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Beredskapsanalyse


Er bedriftens beredskapstiltak riktig dimensjonert:


Beredskapsanalysen skal kunne gi svar på dette.
Lettfattelig og logisk metode for beredskapsdimensjonering.

Alle beredskapstiltak bør være formålstjenlig dimensjonert. Beredskapsanalysen tar utgangspunkt i spesifikke forhold ved og for bedriften og risikoanalysen.

Minso tilrettelegger, veileder og leder gjennomføringen. Tidsforbruk avhenger av virksomheten, men normalt er selve oppgaven og det som gir grunnlag for tiltak gjennomført i løpet av en dag.