Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Arbeidsmiljø


Arbeidsmiljøkurs:Våre kurs skal være formåltjenlig for vernepersonellet og bedriften. Vi tilpasser gjerne opplæringen spesifikt til virksomheten. Tid, sted, innhold kan tilrettelegges i samarbeid med bedriftene.
Kurset gjennomføres med kombinasjon av undervisning og prosjektoppgave på egen arbeidsplass.

 

Forslag emner:

Hvorfor HMS - HMS og kvalitetstenkning     
Hvem er ansvarlig og hvem utøver
AML generelt                                
Arbeidsmiljø for den enkelte, fysisk arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljø fortsetter , psykososialt arbeidsmiljø 
Rusmidler, AKAN,                     
Miljø, farlige stoffer           
Sikkerhet                
InternkontrollGenerelt:

Kurset gjennomføres tilpasset virksomheten med varighet, innhold og mål i forhold til læreforutsetninger og behov. Normalt tredeles opplæringen med innledende del,  prosjektoppgave på egen arbeidsplass, og evaluering / avsluttende del. Kurset kan hvis ønsket gjennomføres  i et annet konsept.

Kurset gjennomføres bedriftsinternt ved 10 eller flere deltagere. Maksimalt 20 deltagere.

Kurset arrangerer på det sted og til den tid virksomheten ønsker. Kontakt Ola Brønner, ola@minso.no