Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Industrivern


Røykdykkerkurs


Gjennomføres:  Mandag 29. – tirsdag 30. og onsdag 31. oktober 2018.

Opplæringen bygger på røykdykkerveiledningen  og på fagheftet «røykdykking».
I forkant av kurset vil kursdeltagerne få tilsendt heftet  «Røykdykking» .
Heftet er Modul 1 i opplæringen og skal være selvstudie før kurset ( Modul 2 ) starter .
Deltakere må klarere egen helse ift krav (gjøres hos fastlege eller bedriftslege).
Videre må deltaker ha tilfredsstillende fysikk ift krav som stilles. 
Er det spørsmål om detaljer ifm helse/ fysiske krav og kursgjennomføring generelt så er det bare å ta kontakt.

Obligatorisk deler er Modul 1, som er en teoretisk del og modul 2, som er praktisk del.
Modul 2 gjennomføres over 3 dager. Utdanningsprogrammet blir tilsendt ved påmelding.

Detaljer om program og gjennomføring sendes ved påmelding.  
Påmelding innen fredag 19. oktober.  2018.

Minso vil være behjelpelig med gode tilbud på overnatting om nødvendig . Det vil være en fordel at bedriften benytter eget røykdykkerutstyr . Hvis ikke kan utstyr leies av Minso.


For mer informasjon: vidar@minso.no
Eller ta kontakt på tlf. 917 07 440  / 73 82 12 00