Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Industrivern

Industrivernkurs

Kurs i forsterket brannvern

Onsdag 24. oktober, 2018 

Kurset vil bestå av både teori og praktiske øvelser.
Nærmere info og program sendes ved påmelding.

Sted: Trondheim , Nardoveien 16B, 2. etg, i Minso sine lokaler.   
Påmelding må være oss i hende senest :  Onsdag 17. oktober 2018.

Kurset vil bli gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer og bestemmelser.For mer informasjon: vidar@minso.no
Eller ta kontakt på tlf. 917 07 440  / 73 82 12 00