Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Førstehjelp hjertestarter

Minso gjennomfører kurs i bruk av hjertestarter:


Alle kan med enkel opplæring betjene en hjertestarter. Tiden det går fra hjertestans til elektrosjokk er avgjørende for pasienten.

Mulighetene for overlevelse minsker med 7 - 10% for hvert minutt som går fram til hjertestarteren kommer på stedet. Stadig flere bedrifter og virksomheter anskaffer egen hjertestarter.

Etter gjennomført kurs kan deltagerne betjene halvautomatisk hjertestarter ved hjertestans. Deltagerne får om ønskelig kursbevis etter endt opplæring.

Kurset varer 3 timer forutsatt at deltagerne kan dokumentere tilfredsstillende ferdigheter
i basal hjerte - lungeredning. Deltagere som ikke har nødvendig forkunnskap i HLR må gjennomføre 3 timer opplæring før hjertestarterkurset.

En meget god hjertestarter kan anskaffes i virksomheten for ca. kr. 15 000,-.

For referanser til virksomheter som etter opplæring med oss har reddet liv med hjertestarter, ta kontakt.