Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Førstehjelp


Førstehjelpskurs:Tilrettelagte førstehjelpskurs på alle nivå.
Alt fra tre timer kurs i hjerte-lungeredning til 40 timer kurs i akuttmedisin.

Alle våre kurs er i henhold til retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Rescucitasjonsråd. Minso har omfattende kompetanse innen førstehjelp og akuttmedisin og gjennomfører kurs på de fleste nivå.

Men følgende opplæring bør alle ha:

Opptreden på skadested
 Undersøkelse av skadd / akutt syk pasient
 Førstehjelp ved bevisstløshet
 Hjerte-lungeredning
 Akutt livstruende hjertesykdom - symptomer og førstehjelp.Denne opplæringen kan gjennomføres på 3 timer og gjennomføres med forelesning, oppgaveløsning og praktisk øving