Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Orden og sikring


Kurs for ordens- og sikringspersonell:


Minso gjennomfører normalt dette kurset over 7 timer, men både tidsforbruk, gjennomføring og innhold bestemmes og tilpasses i samarbeid med bedriften.
Forslag til innhold:
 
Kort orientering om bedriftens industrivern
Generelt om tjenesten
Sikring av skadestedet
Trafikkregulering/Avsperring
Vakthold og sikring
Evakuering og søk

Innholdet bygger på program tidligere utviklet av DSB og Sivilforsvarets skoler.
Ta kontakt om dere ønsker nærmere informasjon om kurset og innholdet.

Vidar Wold tlf. 917 07 440
e-post:vidar@minso.no