Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Forsterket førstehjelp


Kurs for industrivern som har tilleggstjenesten "Forsterket førstehjelp"


Opplæringen gjennomføres over 12 timer.

Også dette kurset må tilpasses bedriften og de spesifikke forhold og risiko som finnes der.

NSO skisserer følgende forslag til innhold:

Brann- og etseskader
 Sårskader
 Brudd
 Forgiftninger
 Arbeid på skadestedet
 Samleplass for skadede
 Skadesortering - prioritering
 Stress-/krisehåndtering, "emosjonell førstehjelp"

Endelig gjennomføring, emneinnhold, målnivå osv. utarbeides av bedriften i samarbeid med Minso.

Avtales ved bestilling. Kontakt Ola Brønner, ola@minso.no