Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Forsterket brannvern


Kurs i forsterket brannvern:


Deltagerne bør ha gjennomgått grunnopplæring for industrivernpersonell før kurset.


Emneinnhold og gjennomføring i kurset kan tilpasses den enkelte virksomhet, men kursprogram kan foreslås som følger:

Kommunalt brannvesen
 Tungt slokkeutstyr
 Vannføring og trykktap
 Slangeutlegg
 Motorbrannsprøyte
 Faste slokkeinnsallasjoner
 Arbeid på brannstedet
 Øvelse i bruk av strålerør mot større brannflater


Ved bedriftsinterne kurs avtales plan for gjennomføring, detaljert emneinnhold, målnivå osv. av bedriften i samarbeid med Minso

Kontakt Vidar Wold, vidar@minso.no