Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Grunnkurs for mannskap i industrivern


Alt industrivernpersonell skal kunne dokumentere godkjent opplæring:


Alt personell i industrivernet skal ha dokumentert godkjent opplæring i henhold til Forskrift om industrivern. Vi arrangerer både åpne og bedriftsinterne kurs. Bedriftsinterne kurs kan være en fordel beredskapsmessig da opplæringen i større grad kan tilrettelegges i henhold til eksisterende forhold på og ved de spesifikke virksomhetene.

Det er satt følgende mål for opplæringen: 

Etter endt kurs skal deltagerne kunne utvikle ferdigheter, kunnskaper og holdninger for å kunne delta i skadeforebyggende arbeid på bedriften og kunne ivareta sine beredskapsoppgaver ved brann, ulykker, akutt sykdom mv.

Innhold:

Industrivern
Risikoanalyse og forebyggende arbeid
 Brannvern
 Førstehjelp
 Øvelse
 
Neste grunnkurs blir gjennomført:

Ta kontakt for nærmere informasjon eller påmelding.
Påmeldingsfrist:
Vidar Wold: vidar@minso.no