Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Trening redningsstab

Trening for redningsstab:


Kadreøvelse /"table top"-øvelse for redningsstab.
Øvelsene tilpasses virksomhetens behov.

Eksisterende beredskapsplan og tiltakslister legges til grunn.