Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS


Brannvernlederkurs

Brannvernlederkurs:


Det stilles krav til at den som innehar rollen som brannvernleder skal ha tilstrekkelige kunnskaper og kvalifikasjoner. Kurset går gjennom lover og forskrifter, samt brannvernlederens gjøremål og forpliktelser.

Ta kontakt for informasjon

                          

INNBYDELSE / PÅMELDING

Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring Minso arrangerer kurs for brannvernledere


Kurset gjennomføres i Trondheim ved våre lokaler i Tempeveien 35 oppstart kl 08:30 og avslutning kl 15:30.
Kurset er tilrettelagt for brannvernledere / brannvernansvarlige som ønsker å tilegne seg kunnskaper om:               

Gjeldende lover og forskrifter om brannvern
Bruk og oppbygging av brannvernlederpermen
(Brannvernlederperm inngår i kurset)
Brannforebyggende tiltak ved bedriften, hva krever myndighetene av dokumentasjon og
  hvordan kan dette ivaretas?
Samarbeid med brannvesenet, tilsyn. 
Vurdering av brannrisiko  
Varslingsrutiner og fordeling av ansvar og plikter ved brannØvelser:

Kurset vil være en blanding av teoretisk undervisning, egenaktivitet.  
Lunsj, kursmateriell og dokumentasjon på gjennomført opplæring er inkludert. 
For nærmere info, ta gjerne kontakt med kursleder Vidar Wold på tlf: 917 07 440
E-post: vidar@minso.no