Velkommen til Minso
Midt-Norsk Sikkerhetsopplæring AS
Vi har flyttet til Nardo

Nardoveien 16B 7032 Trondheim  E-post: post@minso.no  Telefon: 73 82 12 00Minso er en av Midt- Norges ledende leverandører innen HMS.
Vi leverer god opplæring i helse, miljø og sikkerhet.
Skadeforebygging er betinget av et profesjonelt undervisningsopplegg både faglig og pedagogisk.
Vær kritisk ved valg av leverandør når det gjelder HMS og beredskap.
Beredskap er mere enn planverk og rutiner, beredskap er også handlinger, og disse må øves.


Ring oss på mobil:
Ola Brønner
Daglig leder/Fagansvarlig
951 31 292
Vidar Wold
Faglig leder brann/redning
917 07 440
Jan Helge Johansen
HMS-rådgiver / instruktør
934 63 212
Jan Robert Gundersen
Brannvernkonsulent / instruktør
922 29 094
Kontakt oss hvis du ønsker informasjon om:

 Kurs i forsterket brannvern
 Røykdykkerkurs
 Kurs innen orden og sikring
 Forsterket førstehjelp, farlig gods
 Øvelser, øvings og utdanningsplan
 Bistand med risikoanalyser samt oppbygging av internkontrollperm
 Hjertestarteropplæring samt salg av hjertestartere
 Sertfisering i varme arbeider
 Øvrige HMS samt beredskapsrelatert bistandSalg av hjertestartere, førstehjelpsutstyr og verneutstyr:
En del av våre kunder har ytret ønske om å kunne bestille HMS-relatert materiell fra Minso.
Minso har på bakgrunn av dette inngått en samarbeidsavtale med flere seriøse leverandører.
Vi kan tilby våre kunder meget gode priser, ta kontakt for pristilbud.


                                 Grunnopplæring industrivern:


Alle aktive i bedriftens industrivern skal kunne dokumentere gjennomført grunnopplæring eller tilsvarende beredskapsopplæring. 

Neste kurs: ta kontakt for tidspunkt.

Brannvernlederkurs:


Det stilles krav til at den som innehar rollen som brannvernleder skal ha tilstrekkelige kunnskaper og kvalifikasjoner. Kurset går gjennom lover og forskrifter, samt brannvernlederens gjøremål og forpliktelser.

Ta kontakt for informasjon

Sertifiseringskurs i varme arbeider avholdes jevnlig, ta kontakt for påmelding.


Fra 1. januar 2001 stilte forsikringsbransjen nye og strengere krav ved utførelse av varme arbeider.

 "Alle som skal utføre varme arbeider på ikke tilrettelagt arbeidsplass skal inneha et sertifikat som dokumenterer at de har vært gjennom godkjent opplæring"

OBS!  Vi vil informere om at det er innført nye regler fra Norsk Brannvernforening:
Resertifiseringskurs er nå erstattet med et ordinært heldagskurs ved fornyelse etter 5 år.Røykdykkerutdanning


Opplæringen bygger på " Veiledning om røyk og kjemikaliedykking".

Kurset gjennomføres ved våre godkjente lokaler ift. sikkerhet og utslipp osv. Ta kontakt for nærmere info om innhold og oppstart
Øvelsesdag for røykdykkere i aktiv tjeneste:


Årlig gjennomfører vi flere øvelser, hvor røykdykkere får «påfyll» av kunnskap og øver «varmt» i røykdykkerhus. 
Dette tilfredsstiller krav til årlig vedlikehold av røykdykker utdannelsen.Kontaktpersoner:
Vidar Wold: vidar@minso.no
Jan Robert Gundersen: janrobert@minso.no


16 timers kurs i innsatsledelese:


Kurset skal gi grunnleggende kunnskap og ferdigheter til de som skal fungere som leder under innsats ved arbeidsplassen. Kurset egner seg for innsatsledere, lagledere men vil også gi et godt grunnlag for industrivernledere  ift. å tilrettelegge beredskapen ved arbeidsplassen.

Ta kontakt for nærmere info om program og tid for gjennomføring.

Kontaktperson:
Vidar Wold: vidar@minso.noKurs og øvelse for redningstab:


Minso bistår med å planlegge og å gjennomføre relevante øvelser for redningsstaber.
Redningsstaben skal øve for å kunne ivareta sine oppgaver ved en hendelse. Vi kan tilrettelegge «papirøvelser» og mere omfattende øvelser hvor staben øver sammen med resten av beredskapen ved bedriften. 

Brannsikkerhet i egen bolig og borettslag:


Vi hjelper boretslag med evakueringsplaner og testing av rømningsveier. Kunnskap ferdigheter og holdinger er forutsetninger for å unngå brann i egen bolig. Skulle brann oppstå anbefales det å kjenne til bruken av slukkemidler. Dette sammen med riktig montering av røykvarslere reduserer faren for skade på mennesker og bolig
Les mer                


Bistand internkontroll - lederopplæring HMS:


"Internkontrollsystemet,-nå må vi bare ta fatt i det" Minso kan bistå deres virksomhet i arbeidet.

Dette er vel et utsagn veldig mange har kommet med eller kanskje hørt uttalt.


3T`s Treningssentre til 4T:


Vi i Minso mener 3T er så opptatt av kundenes trygghet under trening på deres sentre at vi legger til en ekstra T for TRYGGHET på logoen.